รับแปลบทคัดย่อPIM TRANSLATION CO., LTD.    
รับแปลบทคัดย่อ ด้วยประสบการณ์แปล 20 ปีเต็ม ผู้แปลเป็นเจ้าของกิจการดำเนินการแปลด้วยตนเอง 
รับรองผลงานแปลถูกต้องตามต้นฉบับ รวดเร็วทันใจ ถูกต้องตามหลักการแปล
Tel./Fax. 02-1741022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,info@pimtranslation.com  
 

เรียน ท่านผู้ประสงค์จะจ้างแปลบทคัดย่อทุกท่าน โปรดพิจารณาผลงานแปลก่อนจ้างแปล

                หากท่านจะตัดสินใจจ้างแปลบทคัดย่อ โปรดตรวจสอบผลงานแปลของผู้แปลที่ท่านจะจ้างแปลก่อน เพราะผลงานแปลที่ผู้แปลทุกแห่งแสดงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ นั่นคือผลงานที่ดีที่สุดที่นักแปลคัดเลือกมาเพื่อแสดงให้ลูกค้าได้ตรวจสอบผลงานของตนแล้ว หากผลงานที่แสดงนั้นตรวจสอบแล้วแปลไม่ครบ แปลข้าม หรือแปลผิด grammar ท่านจะได้ทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจ หากท่านตัดสินใจจ้างแปลบทคัดย่อจากนักแปลท่านนั้นแล้ว ผลงานแปลที่ได้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให้ผ่าน ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกโดยการมาจ้างทางเราแปลบทคัดย่อให้กับท่าน หรือจ้างศูนย์แปลแห่งอื่นๆ ที่ท่ีานตัดสินใจจ้างแปลบทคัดย่อ 

                เรามิได้เชิญชวนให้ท่านมาใช้บริการแปลบทคัดย่อกับเราเสมอไป หากท่านมีงบจำกัด ท่านอาจจะใช้บริการแปลในแหล่งแปลที่ถูกกว่าได้ แต่โปรดตรวจสอบผลงานแปลของแหล่งแปลเหล่านั้นก่อนตัดสินใจ ทางเรามักพบปัญหาที่ลูกค้าจ้างแปลจากที่อื่นแล้วต้องมาใช้บริการแปลบทคัดย่อกับเราอีกครั้ง โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 2 ครั้ง เราทราบดีว่ากำลังซื้อของนักศึกษามีน้อย เนื่องจากเงินที่นำมาจ้างแปลบทคัดย่อดังกล่าว ได้มาจากหยาดเหงื่อของบิดาและมารดา เราจึงขอให้คำแนะนำกับท่านเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนตกลงจ้างแปลบทคัดย่อ...ด้วยความห่วงใย...ก่อนตัดสินใจจ้างแปลบทคัดย่อ...ให้คิดสักนิด...ของดีและราคาถูกไม่มีในโลก....คุณภาพของงานต้องสมราคาที่จ่ายไป...

 

ส่วนหนึ่งของการสนทนา การรับแปลบทคัดย่อ MBA

คุณพูลศักดิ์

ขอบพระคุณมากนะคับ อ.ประธาน (คนเดียวกันทั้ง 3 ราย) ชมว่า ภาษาดีมาก ไม่ได้แก้ไขอะไรเลย ผ่านฉลุย  ขอบคุณมากนะคับ
และมีเพื่อนๆ อีกหลายคนกำลังส่งมาให้แปลเพิ่มอีกครับ
 ออด.....

 ถึง พี่พูลศักดิ์ ค่ะ

ที่แปลของ ฐิ......เรื่องความสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า Brand Name น่ะค่ะ  
แจ้งเรื่องได้รับบทคัดย่อแล้วค่ะ    ขอบคุณมากค่ะ  
เดี๋ยวยังไงจะมีน้อง ๆ ที่กำลังจะทำบทคัดย่ออีก หลายคนค่ะ ที่ยังไม่สามารถหาที่แปลบทคัดย่อได้เหมือนหนูเลย
แล้วจะแนะนำน้อง ๆ ให้มาใช้บริการของคุณพี่น่ะค่ะ    
งานได้รับรวดเร็วมากเลยค่ะ  พอใจมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ ที่ทำให้หนูรู้สึกสบายขึ้นกับปัญหาการแปลบทคัดย่อ   
ตอนแรกคิดหนักมากว่าจะให้ใครแปลให้ จะทันหรือเปล่า  แต่ไม่ผิดหวังเลย 

 

              การแปลบทคัดย่อเป็นส่วนสำคัญและเป็นการชี้ชะตาของนักศึกษาว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะให้ผ่านหรือไม่ บริษัทของเราตระหนักดีว่า หากการแปลบทคัดย่อแล้วอาจารย์ไม่ให้ผ่าน ต้องมีการแก้ไขหรือให้ทำใหม่ นั่นหมายความว่านักศึกษาท่านนั้นต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการแปลหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ....นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐชื่้อดังหลายแห่ง ที่ใช้บริการกับเราแล้วไม่เคยถูกแก้ไขบทคัดย่อ ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ ความสามารถระดับสมองของประเทศได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบทคัดย่อที่คุณพูลศักดิ์ แปลให้นั้นใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องและเหมาะสม ถึุงแม้ค่าบริการจะสูงกว่าศูนย์แปลแห่งอื่น...แต่เรารับประกับผลงานที่แปลออกมาจากความรู้ ความสามารถของผู้แปลที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20  ปี บทคัดย่อที่ผ่านการแปลจากเรา ได้แก่ การรับแปลบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ การรับแปลบทคัดย่อบริหารธุรกิจ การรับแปลบทคัดย่อศึกษาศาสตร์ การรับแปลบทคัดย่อวิทยาศาสตร์ และรับแปลบทคัดย่อรัฐศาสตร์ รับบทคัดย่อรัฐประศาสนศาสตร์  ...เรามีความพร้อมด้านสมองและเต็มใจให้บริการกับท่านตลอดเวลา...การรับแปลบทคัดย่อผู้แปลต้องมีความชำนาญในการแปลประสบการณ์แปลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และมีความรู้ในศาสตร์นั้น ๆ การรับแปลบทคัดย่อต้องแปลตามต้นฉบับที่ได้รับไม่มีการตัดข้อความออกหรือแปลเฉพาะที่ผู้แปลสามารถแปลได้ส่วนที่ไม่ทราบตัดทิ้ง นั่นไม่ใช่บริการรับแปลบทคัดย่อของเรา เราให้บริการท่านแล้วผลงานแปลต้องเป็นที่พอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น ผู้แปลบทคัดย่อของเราประสบการณ์แปล 20  ปี แปลโดยคุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ผู้มีความเชี่ยวชาญในการแปลอันยาวนาน เห็นผลงานแปลของนักแปลท่านอื่นแล้วชี้ชัดได้ทันทีว่าข้อความตกหายส่วนไหนบ้าง แปลข้ามส่วนใดบ้าง ใช้ grammar ถูกหรือไม่ การใช้คำศัพท์เหมาะสมหรือไม่ เราตอบได้ทันที แต่หากท่านใช้บริการแปลบทคัดย่อจากนักแปลท่านอื่นแล้วนำกลับมาให้เราแก้ไข ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการแปลของนักแปลแต่ละท่านอาจจะมีรูปแบบการแปลที่ไม่เหมือนกัน และการใช้ศัพท์ไม่เหมือนกัน...

             ผลงานแปลบทคัดย่อได้แ่ก่ รับแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อบริหารธุรกิจ รับแปลบทคัดย่อวิทยาศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อวิศวกรรมศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อเทคโนโลยีสารสนเทศ รับแปลบทคัดย่อด้านสิ่งแวดล้อม รับแปลบทคัดย่อศึกษาศาสตร์รับแปลบทคัดย่อสัมศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อนิเทศศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อการตลาด รับแปลบทคัดย่อรัฐศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อรัฐประศาสนศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์การตลาด รับแปลบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์นิติศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์อื่นๆรับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 

บทความน่าสนใจในการเขียนบทคัดย่อ

             มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี(สาระนิพนธ์) หรือปริญญาโท(วิทยานิพนธ์) หรือระดับปริญญาเอก(ดุษฎีนิพนธ์) หลายท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลทคัดย่อกับเราเสมอมา และแนะนำเพื่อนๆ มาใช้บริการรุ่นต่อรุ่น เนื่องจากประทับใจในผลงานแปลที่อาจารย์ไม่มี comment แม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้น เมื่อคนแรกของห้องมาใช้บริการ คนต่อไปก็จะตามมาใช้บริการในที่สุดก็มากันทั้งห้องเรียน ซึ่งเรายินดีที่จะให้บริการท่านเสมอ แม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ สิ่งสำคัญของการแปลบทคัดย่อให้ถูกต้องและไม่มีการแก้ไขงานแปลคือ ต้นฉบับของนักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นั่นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้งานแปลออกมาสมบูรณ์ และทางเราไม่เคยตัดข้อความหรือรวบรัดข้อความในบทคัดย่อแม้แต่ประโยคเดียว การแปลบทคัดย่อ ผู้แปลต้องรู้จริงมิใช่รู้แบบเป็ด ๆ คือ ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ดีซักอย่าง ผลงานแปลก็จะออกมาไม่ดี หรือรวบรัดบางประโยคที่ตนเองแปลไม่ได้ นั่นมิใช่เรา ซึ่งเราให้ความละเอียดทุกถ้อยคำ มีการตรวจสอบคำแปลเมือแปลแล้วเสร็จอย่างละเอียดตรวจสอบคำแปล word by word ไม่ว่าบทคัดย่อนั้นจะเป็บทคัดเพียงไม่กี่บรรทัด หรือยาวเกือยสองหน้าก็ตาม....
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน